Lovci nacistu online dating who is carol alt dating

posted by | Leave a comment

Životinja ta zove se Actinia ih Vlasulja, a gradjena je ovako: Pomish si šupalj valjak ili vreću, koja je na dolnjem kraju pričvršćena na pećini, ili ka- kovoj drugoj podlozi, i U samo zabodena u piesku, od sgora pako nalazi se otvor, koji smiješ zvati i usta. To su oni konci, koji su dakle šuplji i koji obće sa nutarnjom šupljinom^ a zovu se pipala ili hvatala, jer njima životinja, pružajuć ih i savijajuć po volji, pipa i hvata.

Ova su pipala namještena u spodobi vienca na obodu gornje i U ustne ploče.

w^^- n ;::^^ ;*4;* ,ÄÄ FORTHE PEOPLE POR EDVCATION POR SCIENCE LIBRARY OF THE AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY HRVATSKO NARAVOSLOVNO DRUŠTVO. Sada već ne ima nikakove dvojbe, daje to prava životinja: ona se evo giblje, ako i ne ostavlja mjesta, na kom je prirasla, i što više, ona se i hrani.

Koncima ga je valjda dohvatila, po svoj prilici i onako opekla, kao ono našu ruku, usljed cesa je onako sitna i nježna životinjica možda bila usmrćena, ili barem onesviešćena, te je tako postala plienom tomu požudnomu, na kamenju pričvršćenomu Molohu.

Kako dakle vidimo, tu ne ima govora o kakovoj posebnoj probavnoj cievi ili crievu 1 o krvnom cievlju ili žilama, već jedna šupljina prelazi u drugu^ za to i ne govorimo tu o želudcu, crievu, žilama itd.

već je sve to zastupano kod Aktinije jednom saveznom šupljinom.

dakle ne spojene sa nutarnjom cievčicom ili ždrielom. La nostra raccolta possiede alcuni esemplari, che mi ha mandato molti anni addietro il def. Fra questi ve n' è uno precisamente corrispondente alla figura 79 del Fuchs, altri identici alle figure 77 e 78, cioè della var. Fuchs ha osservato molto bene la parentela che esiste fra la M.

Šupljine svih klietaka dolnjega prediela stiču se medjusobno u srednjoj šupljini, dočim one gornjega prediela obće samo sa onima dol- njega, ali ne u sredini medjusobno, jer ih tu stiena ždriela posve pregradjuje. trochi- formis Fuchs; uno è più globuloso è tiene la forma di mezzo, fra i due estremi disegnati da Fuchs.

lovci nacistu online dating-80lovci nacistu online dating-75

Kako su Vlasulje dosta velike; kod nekih dosiže duljina tiela i 40 cm.

Pri tom je i naše školsko znanje u tom pogledu tako ne- podpuno, da svaki naobraženi čovjek sa većim shvaćanjem pro- matra gotovo svaki i komplikovaniji stroj, nego organizovana bića, kakova napučuju svjetska mora.

I-iazar Oar- Morske životinje na toliko se udaljuju od one slike živo- tinjskoga tiela, kakovu laik, poznavajući samo veće i savršenije kopnene životinje, sa pojmom „životinja" spaja^ da isti, stojeći pred kakovom tipičnom morskom životinjom, nuždno dolazi u takovu smetnju, da ne zna sam, što bi počeo, što bi i kamo bi gledao, jer mu je ta pojava možda nerazumljivija od ma koje druge na svietu.

Nu tamo je evo opet jedna, koja je ne samo svoje konce do skrajnosti pružila, već je i tielo samo izpod *) Narodna imena zahvaljujem prof. Brusi ni, koji si je dao truda, te ih je ne samo sakupio, nego i identifikovao sa odnosnim latinskim imenima.

I ne trebamo daleko poći, ugledat ćemo skoro, možda i u najbližoj bhzini, i poviše takovih stvorova na okupu, kojih su konci tako gusto sgrnuti, da ni ne znamo, potiču li od jednog ili od više njih; mi motrimo evo čitavu tratinu i U krasno boja- disani sag od cvieća.

Leave a Reply

ny minute dating groupon